قرار الهی

منبر،سخنرانی،دروس حوزه، مقالات اسلامی،روضه و..

قرار الهی

منبر،سخنرانی،دروس حوزه، مقالات اسلامی،روضه و..

پیوندهای روزانه
پیوندها

حد ترخص

دوشنبه, ۸ آذر ۱۳۹۵، ۰۱:۲۱ ب.ظ

شرط اول برای شکسته خواندن نماز در سفر:


آن که سفر او کمتر از هشت فرسخ شرعی نباشد (1).


(1) (گلپایگانی، صافی:) و فرسخ شرعی دوازده هزار ذراع است به ذراع متعارف، و بعضی گفته اند این مقدار تقریباً پنج کیلومتر و نیم است.


(خوئی، تبریزی:) و فرسخ شرعی مقداری کمتر از پنج کیلومتر و نیم است.


(نوری:) و فرسخ شرعی تقریباً پنج کیلومتر و نیم است.


(زنجانی:) و فرسخ شرعی تقریباً پنج کیلومتر است.


(سیستانی:) (44 کیلومتر تقریباً).


(مکارم:) (حدود (43) کیلومتر).


(فاضل:) شرط اوّل: آن که سفر او هشت فرسخ شرعی یعنی (45) کیلومتر باشد.


🔶توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید


متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی می باشد.


طبق نظر مراجع عظام حضرات آیات:


امام ، خامنه ای، اراکی، فاضل، گلپایگانی، صافی، بهجت، نوری:

هر فرسخ شرعی =حدود 5/5 کیلومتر است.

8 فرسخ =حدود 45 کیلومتر است. 


حضرات آیات : خویی ، تبریزی ، وحید،سیستانی:

هر فرسخ شرعی = حدود 5/5 کیلومتر است.

8 فرسخ = تقریباً 44 کیلو متر است.


حضرت آیت الله مکارم :

هر فرسخ شرعی = کمتر از 5/5کیلو متر است.

8 فرسخ = حدود 43 کیلو متر است.


حضرت آیت الله زنجانی:

هر فرسخ شرعی = تقریباً 5 کیلو متر است.

8 فرسخ = حدود 40کیلو متر است.


پی نوشت ها :

1. استفتائات ج 1، نماز مسافر؛ توضیح المسائل مراجع نماز مسافر

هدایه العباد، ج 1 ، نماز مسافر .

منهاج الصالحین، ج 2، م884.(برگرفته از .pasokhgoo.ir)


✍تبصره:

۱-معیار و میزان در محاسبه مسافت شرعی دقت عرفی است نه عقلی، البته منظور مسامحه عرفی نیز نمی باشد. بر همین اساس اگر سفر اندکی از هشت فرسخ کمتر باشد نماز تمام است.عروه،صلوه المسافر،الشرط الاول ،مسئله ۲


۲-طبق نظر مقام معظم رهبری باید مجموع رفت و برگشت هشت فرسخ باشد و مقدار رفتن از چهار فرسخ کمتر نباشد.

zakaria_12@